FT Logo“S vremena na vreme pojavi se neka knjiga koja potpuno promeni način na koji se razmišlja o inovaciji i preduzetništvu... "Lean Startup" je jedna od tih knjiga.”

- Financial Times

LEAN STARTUP  

LEAN STARTUP

Kako današnji preduzetnici koriste neprestanu inovativnost za stvaranje u potpunosti uspešnih poslova

 
 

U IZDANJU:

 
 
 
Mate Logo


Već vodiš kompaniju ili pokrećeš svoj startup?

U tom slučaju nemoj propustiti ovaj svetski bestseler 

 KUPI

  "Lean Startup"

 

 

 

POZNATI PREDUZETNICI O KNJIZI...

Scott Case   "Svaki osnivački tim bi trebao da pauzira četrdeset i osam sati i pročita The Lean Startup. Ozbiljno, stanite i pročitajte ovu knjigu odmah."

Scott Case
CEO Startup America Partnership

  Dustin Moskovitz   "Ova knjiga će omogućiti mnogim preduzetnicima da dobiju odgovore na teška pitanja o njihovom poslu."

Dustin Moskovitz
co-founder of Facebook and Asana

             
Marc Andreessen   "Svaki ozbiljni preduzetnik i menadžer koga zanima inovacija mora da pročita ovu knjigu."

Marc Andreessen
co-founder of Anreessen Horowitz, 
Opsware Inc. and Netscape

  Tim Brown   "Erik Ris otkriva tajne preduzetništva i otkriva da čarolija i genijalnost nisu potrebni sastojci za uspeh, nego umesto toga predlaže naučni proces koji može da se nauči i kopira. Bilo da ste startup ili korporativni preduzetnik, ovde su važne lekcije za vas u istraživanju novog i nepoznatog."

Tim Brown
CEO of IDEO

Noam Wasserman   "Lean Startup je osnovna obvezna literatura za osnivače, a omogućuje im smanjenje neuspešnih proizvoda dovođenjem strukture i nauke onome što je obično neformalno i što je umetnost. Daje detaljne načine za izbegavanje grešaka u učenju o proizvodu, za procenu ranih signala s tržišta preko potvrđenog učenja i za odlučivanje o ustrajanju ili zaokretu, svim izazovima koji povećavaju priliku za preduzetnički neuspeh"

Noam Wasserman
Profesor, Harvard Business School

  Scott Cook   "Posao je previše važan da bismo ga prepustili sreći. Erik otkriva rigorozne procese koji se ne oslanjaju na sreću u osmišljavanju novih proizvoda i novih poslova. To smo učinili centralnim timovima u našoj kompaniji... i to funkcioniše! Ova knjiga nas vodi kroz inovativne prakse koje se koriste u Googleu, Toyoti i Facebooku, a koje funkcionišu u svakom poslu."

Scott Cook
osnivač i predsednik izvršnog odbora, Intuit


Eric Ries  

O Autoru:

ERIK RIS (ERIC RIES) je preduzetnik i autor popularnog bloga Startup Lessons Learned. Saosnivač je IMVU-a, svog trećeg startupa, gde je radio kao glavni tehnolog. Često govori na poslovnim skupovima o poslu i strategiji proizvoda. Savetovao je brojne startupove, velika preduzeća i preduzeća koja se bave preduzetničkim kapitalom. Erik Ris je gostujući preduzetnik u Harvard Business School. O njegovoj Lean Startup metodologiji pisalo se u New York Timesu, Wall Street Journalu, Harvard Business Review, Huffington Postu i mnogim blogovima. Živi u San Francisku.

 

Kako je knjiga organizovana:

Vizija
 


Vizija
 objašnjava novu disciplinu preduzetničkog menadžmenta. Utvrđuje se ko je preduzetnik, definiše šta je startup i artikuliše novu metodu kojom može da se otkrije da li startupovi napreduju, nazvana potvrđeno učenje. Videćemo kako startupovi, bili oni u garaži ili deo preduzeća, mogu da upotrebe naučne eksperimente da bi otkrili na koji način da stvore održivo preduzeće. 

 
Upravljanje
 


Upravljanje
 detaljno objašnjava Lean Startup metodu, ilustrujući jedan primer prstena povratnih informacija gradi-meri-uči. Započevši s neutemeljenim pretpostavkama koje vrište za rigoroznim testiranjem, naučićete kako da stvorite minimalno održiv proizvod kako biste testirali te pretpostavke, zatim novi računovodstveni sistem da biste mogli da procenite napredak, kao i metodu koja će vam pomoći da odlučite da li treba da promenite smer ili da nastavite. 

 
Ubrzavanje
 


Ubrzavanje istražuje tehnike koje omogućuju startupovima da velikom brzinom prolaze kroz prsten povratnih informacija gradi-meri-uči. Istražuje koncepte lean proizvodnje koji su primenjivi i u slučaju startupa – na primer, moć malih serija. Fokus je i na organizacioni dizajn, pitanja kao šta su – kako proizvodi napreduju, kao i kako primeniti metode Lean Startupa nakon izlaska iz garaže i ulaska u najveća svetska preduzeća. 

 
   
methodology_diagram
 
       

Lean Startup metodologija u par koraka

“Koristeći Lean Startup metodu, kompanije mogu da stvorie red i da dovedu stvari pod svoju kontrolu, pomoću alata koji vam omogućuju da konstantno testirate svoju viziju.”
UKLONITE NEIZVESNOST

Erik Ris definiše Startup na sledeći način:

  • Startup je institucija koja je osnovana sa ciljem da stvori novi proizvod ili uslugu u uslovima koje karakteriše velika neizvesnost.

Nedostatak jasno definirsnih menadžerskih procesa i teorije koja bi mogla da se primeni isključivo na Startupe često rezultuje time da Startupovi ne koriste gotovo nikakve menadžerske tehnike i procese, prepuštajući mnogo toga improvizaciji. Startupovi često primene "just do it" taktiku koja u suštini znači da se izbegava gotovo bilo kakva forma menadžmenta. To nije jedina opcija

 

 
RADITE PAMETNIJE, NE VIŠE

Lean Startup metoda polazi od pretpostavke da je svaki startup jedan veliki eksperiment koji pokušava da odgovori na jedno pitanje. Pitanje nije "može li se ovaj proizvod proizvesti?" ili "možemo li sagraditi održivi posao na bazi ovih usluga ili proizvoda?". Ovaj eksperiment je više od običnog teoretskog upita - ovaj eksperiment jeste vaš prvi proizvod. Ako se pokaže da je uspešan, dozvoljava menadžerima da pokrenu kampanju baziranu na tom proizvodu/usluzi: prikupite prve korisnike proizvoda ili usluge, kroz dalje eksperimentisanje dodajte više zaposlenih i, na kraju, kada su eksperimenti dali rezultate - napravite proizvod. Do trenutka kada će proizvod ili usluga biti spreman/spremna za širu distribuciju, već će imati verne korisnike ili klijente. U međuvremenu, ti eksperimenti, tj. vaš proizvod, je dao odgovore i rešenja na konkretne probleme i dao je detaljnu ideju o tome kako konačni proizvod treba da izgleda.

"Do trenutka kada će proizvod ili usluga biti spreman/spremna za širu distribuciju, već će imati verne korisnike ili klijente."

 

 
Proces neprestanog učenja je u srcu Lean Startup metodologije.

RAZVIJTE PROIZVOD S MINIMALNOM FUNKCIONALNOŠĆU
(MINIMUM VIABLE PRODUCT - MVP)

Jedna od glavnih komponenti Lean Startup metode je "gradi-meri-uči" ciklus ili petlja. Prvi korak je shvatiti koji problem zahteva vašu pažnju i rešenje, a zatim razvoj "proizvoda s minimalnom funkcionalnošću" (Minimum Viable Product ili MVP) kako biste pokrenuli proces učenja što je pre moguće. Proces neprestanog učenja je u srcu Lean Startup metodologije. MVP nije nužno najmanji proizvod koji možete da zamislite; to je jednostavno najbrži način da prođete kroz gradi-meri-uči ciklus s minimalnim trudom. Suprotno tradicionalnom razvoju proizvoda, koji obično uključuje dug i pažljiv period inkubacije i teži savršenosti proizvoda, cilj MVP-a je da započne s procesom učenja, ne da završi sa njime. Za razliku od prototipa ili testa ideje, MVP je oblikovan ne samo da odgovori na dizajn proizvoda ili tehnička pitanja. Njegov je cilj je da ispita osnovne poslovne hipoteze.
Kada se ovaj proces merenja i učenja odvija na pravilan način, biće vam jasno da li se kompanija kreće u pravom smeru ili ne. Ako ne, onda ćete znati da je vreme za zaokret ili za preispitivanje novih hipoteza o proizvodu, strategiji i pokretačima vašeg razvoja.

 

 
UČENJE S POTVRDOM
(VALIDATED LEARNING)

Napredak u proizvodnji meri se proizvodnjom materijalnih proizvoda visokog kvaliteta. Kao što ćemo videti u trećem poglavlju Lean startup koristi drugačiju jedinicu napretka, koja se zove učenje s potvrdom. Radi se o rigoroznoj metodi koja utvrđuje napredak u okolnostima velike neizvesnosti - u kakvim Startupovi i funkcionišu. Učenje s Potvrdom empirijski predstavlja činjenicu da je ekipa naučila važne istine o trenutnim i budućim izgledima firme. Učenje s Potvrdom tačnije je i brže od prognoziranja tržišta ili klasičnog poslovnog planiranja. Ono je najvažniji protivotrov za smrtonosni problem postizanja neuspeha: a to je uspešno izvođenje plana koji ne vodi nigde. Učenje s Potvrdom omogućava preduzetnicima da znaju a ne samo da pretpostavljaju šta kupac želi i skladno tome, da neprekidno prilagođavaju svoje planove i svoj proizvod želji kupaca.

Lean startup koristi drugačiju jedinicu napretka, koja se zove učenje s potvrdom. Radi se o rigoroznoj metodi koja utvrđuje napredak u okolnostima velike neizvesnosti - u kakvim Startupovi i funkcionišu.

 

  KUPI KNJIGU

 

© 2013 Mate d.o.o. Beograd, Sva prava zadržana.